Skip to content

Murat Çelik

Hakkında

1984 yılında İzmir’in Urla ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde başlayan lisans eğitimi sonrası Ege Üniversitesi’nde Reklamcılık ABD yüksek lisans ve doktora yaptı. 2010-2016 arasında E.Ü. İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Akademik üretimleri arasında kitap editörlüğü, kitap bölümü yazarlığı, ulusal ve uluslararası dergi makaleleri, çeşitli bilimsel araştırma projesi yer almaktadır. Bunun yanında çeşitli kamu-üniversite ortak projesinde stratejik planlama ve marka iletişimi alanındaki katkılarıyla yer aldı. Tohum Otizm, ÇEKÜL, UNICEF Türkiye, Ege Orman Vakfı, TEMA Vakfı, EÇEV gibi ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri için iletişim ve reklam kampanyası hazırlanmasında yer alan Murat Çelik, aynı zamanda Adım Adım İzmir koşucusu, EÇEV gönüllüsü ve Avukma Üreten Kadınlar Kooperatifi destekçisidir. Birikim Atölyesi’nde ise proje grubunda fikir üretimi, etkinlik tasarımı ve organizasyonun planlanması konularında katkı sunmaktadır. Eğitim ve iş hayatında edindiği bilgi ve deneyimi; yazarak, reklam, marka ve iletişim alanında danışmanlık vererek, öğrencilere ve STÖ’lere yönelik gönüllülük yaparak paylaşmaya ve öğrenmeye devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Projeleri

Müge Elden ve Murat Çelik (Ed.), Reklam Ustaları 2, Detay Yay., Ankara, (2017).
Murat Çelik, “Claude C. Hopkins: Bilimsel Reklamcılığın Doğuşu”, Reklam Ustaları 1, (Ed.) Müge ELDEN, Uğur BAKIR, Detay Yayıncılık, Ankara, s.25-58, (2014).
Uğur Bakır ve Murat Çelik, “Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım: Kültür Bozumu ve Yıkıcı Reklamlar”, Selçuk İletişim Dergisi, Sayı.7, No.4, Ocak, ss.46-63, (2013).
Müge Elden, Uğur Bakır ve Murat Çelik “Advertising Appeals in the Early Republican Era (1923-1950) in Turkey: A Content Analysis of Appeals Used in Print Ads”, LCBR European Marketing Conference, 7-8 August, Munich, Germany, (2014).
Murat Çelik “Latin Alfabesine Geçiş Sürecinin Gazete Reklamlarına Olan Etkisi”, Global Media Journal, Vol.6, No.11, Sep., pp. 184-201, (2015).
M. Elden, U. Bakır ve M. Çelik, “Ideological Media Bias and Advertising: Differentiation of Advertising Appeal Usage between Mainstream and Conservative Islamic Print Media in Turkey”, Journal of International Social Research, Vol.7, No.33, pp. 723-733, (2014).
“Çeşme Belediyesi, Eğitim ve Kurumsal Kimlik Projesi”, Kamu Kuruluşlarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık, Araştırmacı, (2015).
“Türkiye’de 1950-1990 Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikaları Perspektifinden Gazete Reklamlarında Yaşanan Dönüşüm” E.Ü. Sos. Bil. Ens., Reklamcılık ABD, Doktora Tezi, 2016.
“1923-1950 Yılları Arası Cumhuriyet Dönemi Türk Reklamcılığı, Gazete Reklamlarında Kullanılan Mesaj Stratejileri” E.Ü. Sos. Bil. Ens., Reklamcılık ABD, Y. Lisans Tezi, 2009.
Bienalİzmir, 1.Uluslararası İzmir Sanat Bienali, Organizasyon Yöneticisi.
“CommUnity-3.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu”, Düzenleme Kurulu Üyesi.
“5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri”, Ege Üniversitesi, Basın-Tanıtım Kurulu Üyesi