Skip to content

Hale Eryılmaz

Hakkında

1994 – Lisans / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 1997 – Yüksek Lisans / Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Çalışma Alanları

Hak Temelli Çalışmalar (İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, çevre hakları, kültürel haklar) Editörlük, yazarlık, redaksiyon (İzmir Kültür Platformu Girişimi-İKPG ekip üyesi; Platform Dergisi; İKPG Yıllık; 2017 Yaz Okulu Kitabı; İzmir Kültür Haritası) Haritalama Sosyal İçerme Mülteciler Romanlar; Roman kültürü Eğitim (KEDV – Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Lider Kadın Eğitmeni Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Kadın Kooperatifleri Çeviri (“Türkiye’de Arabesk Olayı”, Martin Stokes, İletişim Yayınları – çevirmen; Kültür Politikası ve Popülizm, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları; Birikim, Sanatatak gibi kültür sanat dergilerinde çeviriler) Sosyal araştırma; saha çalışmaları Kültür sanat aktiviteleri izleyici geliştirme

Projeleri

Avrupa Birliği projelerinde uzmanlık; “Mahir Eller- Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu” TOBB, EBSO projesi (devam etmekte); “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Bölgelerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu – SİROMA”
“Mahallede Gaco Var” -belgesel; yönetmenler: Nesli Özel Tuncer ve Yunus Tuncer – Post Prodüksiyon ve Anne-Kız Fotoğraf Atölyesi Projesi Koordinatörü
İzmir Kültür Haritası: Kültür Sanat Mekânları – 2017; İKPG proje ekip üyesi
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, “Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Araştırması” – saha çalışması; araştırma kitabı editörlüğü ve çevirmeni
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) arşiv çalışması
Ege Derneği, İzmir Kültür Turizmi Sektör Araştırması; danışman
Ege Derneği, Manisa Kültür Turizmi Paydaş Analizi ve Strateji Önerileri, danışman
Ege Derneği, Gediz Paydaş Ağı projesi, danışman-araştırmacı
Ege Derneği, Çevre Derneklerinin Hukuki Savunuculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi
UNICEF, Sektörler Arası Gönüllü Eğitimi Projesi, saha araştırması

Yüksek Lisans Tezi: “İran İslam Devrimi Öncesi ve Sonrası ABD-İran İlişkileri – US-American Relations Before and After the Islamic Revolution in Iran”